Tractament Oxigènesis

Tractament realitzat amb oxigen pur al 99%.

Oxigenessis és un mètode estètic patentat per a la salut de la pell.

És una activació cel·lular de la manera més natural que existeix, aportant oxigen pur al 99%.
A causa del pas dels anys les cèl·lules redueixen la seva activitat, deixen de treballar i de produir els elements necessaris per al seu funcionament.

Resultats immediats però sobretot a llarg termini i mantinguts en el temps.