Quiromassatge facial relaxant

El massatge facial es realitza a partir d’un conjunt de tècniques basades en manipulacions manuals sobre el cutis,
amb el propòsit que els teixits cutanis dèrmics i musculars conservin el major temps possible la seva elasticitat i fermesa,
i donar d’aquesta forma al rostre un aspecte més relaxat, juvenil i bonic.