Time-expert rides (antiarrugues)

Reverteix el pas del temps.
Amb el Tractament Rides, aconseguiràs atenuar les arrugues fins gairebé fer-les invisibles.
Aconsegueix una pell més llisa i una expressió més descansada.