Tanning facial

Aquest servei és un sistema de bronzejat amb canya de sucre.
Aporta amb una sola sessió un to bronzejat més o menys intens, segons l’efecte que es busqui.
A més, unifica el to de la pell, tapant marques que tinguis, com per exemple les de l’escot.